สืบค้นทะเบียนเครื่องจักร

หมายเหตุ (ระบบเปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.)


เลขทะเบียนเครื่องจักร 

- - - -

เลข ร 2/1 

ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ 

ที่อยู่ 

แขวง/ตำบล 

เขต/อำเภอ 

จังหวัด 

ชื่อที่ตั้งเครื่องจักร 

ที่อยู่เครื่องจักร 

แขวง/ตำบล 

เขต/อำเภอ 

จังหวัดที่ตั้งเครื่องจักร 

(กรุณาระบุเงื่อนไขในการค้นหาข้อมูล เพื่อความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูล)

มีปัญหาในการใช้โปรแกรม กรุณาติดต่อที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 4138 => คุณสิริกัญญา อัปโมกข์