<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571541
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กรอบการสั่งสมประสบการณ์
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ผอ. สกอ. (อำนวยการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์) อำนวยการระดับสูง

 • ผอ. สจก. (อำนวยการด้านเฉพาะด้านวิศวกรรม) อำนวยการระดับสูง

 • วิศวกรเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานความปลอดภัยโรงงาน สปภ.

 • นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการบำบัดและการจัดการมลพิษน้ำและอากาศ สนส.

 • ผอ.สนส. (อำนวยการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์) อำนวยการระดับสูง

 • ผอ.สวอ. (อำนวยการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์) อำนวยการระดับสูง

 • ผอ. สรข.3 (อำนวยการเฉพาะด้านวิศวกรรม) อำนวยการระดับสูง

 • ผอ. สกอ. (อำนวยการเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์) อำนวยการระดับสูง

 • ผอ. สบย. อำนวยการระดับสูง

 • นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ สวส. (ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทดสอบสารมลพิษอุตสาหกรรม)

 • นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ สวอ. (ผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุอันตราย)

 • นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสนธิสัญญาและความร่วมมือระหว่างประเทศ)


 •