<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  รวมรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>
 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4395839
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
โครงสร้าง
ผู้บริหาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
กลุ่มวินัยและระเบียบ
กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล