<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571470
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เกร็ดความรู้

-เครื่องมือการพัฒนาบุคลากรแบบ Training & Non-Training
- คู่มือการประเมินค่างาน การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กรอ.
- สูตรคำนวณปริมาณน้ำที่ควรดื่มตามน้ำหนักตัว
- ความสุขอยู่แค่เอื้อม
- ข้อมูลเปรียบเทียบพนักงานราชการกับบุคลากรภาครัฐประเภทอื่น
- การกำหนดตำแหน่งและคุณสมบัติ
- ค่าตอบแทน
- คู่มือการจัดทำแผนการจัดการความรู้
- การกำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล
- การจัดการความรู้
- การบริหารความเปลี่ยนแปลง
- การบริหารความเสี่ยง
- ความคิดไร้ขีดจำกัด
- คู่มือการปฏิบัติงาน
- แผนที่ยุทธศาสตร์
- แนวคิดเบื้องต้นก่อนจะเป็นนักพูด/วิทยากร (BASIC CONCEPTS)
- Competency
- เทคนิคการประชุมแบบมืออาชีพ
- ทำไมทีมไม่เวอร์ค
- การสอนแนะนำงาน (COACHING)
- รายงานการศึกษาโครงสร้างอายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ ปีงบประมาณ 2547
- บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหาร
- แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์