<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571521
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ปฏิทินอบรม / สัมมนา
 • แบบสรุปการประเมินฯ
 • ฟอร์มการประกันคุณภาพการฝึกอบรม 1
 • ฟอร์มการประกันคุณภาพการฝึกอบรม 2
 • ฟอร์มการประกันคุณภาพการฝึกอบรม 3
 • คู่มือปฏิบัติงานเรื่องการฝึกอบรม
 • หลักเกณฑ์และวิธีเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
 • แผนการฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 • จับชีพจรอนาคต คนที่ "ใช่" กับคนที่ "รับ" ชิ้นส่วนที่ขาดหายไปในการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ
 • แบบประเมินสมรรถนะของข้าราชการ กรอ. / คำอธิบายรายละเอียดความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ สามารถดูได้จาก ฝ่ายอัตรากำลังและระบบงาน

 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม รุ่นที่ 4"
 • แบบ IDP 1 - 3
 • แบบฟอร์มตารางรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 6 และ 12 เดือน
 • สูตรการทำปั้นสิบ ช่อม่วง ขนมจีบ ซาลาเปา (โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพเสริมสำหรับข้าราชการ กรอ. วันที่ 12 ธ.ค.56)
 • แผนฝึกอบรม/สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 • ข่าวประชาสัมพันธ์


  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนิษฐา ลีวงศ์เจริญ ศบพ.กรอ. โทร.4009