<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  รวมรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>
 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4400139
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

บรรยากาศกิจกรรมศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร กรอ. "หลักสูตรบทบาทหัวหน้างานยุคใหม่ (Modern Leadership)"


การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ " เรื่อง การออกแบบ Info Graphic เชิงสร้างสรรค์อย่างมืออาชีพเพื่อการนำเสนอผลงาน"


โครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ 2562


โครงการสัมมนาเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีกับการทำงานยุค Industry 4.0 (Powerful of DIW) วันที่ 12 และ 14 ธันวาคม 2561