<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571508
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

โครงการฝึกอบรม "กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล"

โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรม เรื่อง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ควรรู้ สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคการใช้ Microsoft Office สำหรับการปฏิบัติงาน"

โครงการฝึกอบรม เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และประชุมระหว่างประเทศ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การใช้เครื่องมือออนไลน์ในการปฏิบัติงาน Work From Home

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสมดุล (Work - Life Balance) หลักสูตร "เพิ่มพลังการคิดบวกและทำงานอย่างมีความสุข"

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการเอกสารด้วย Google Docs และการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ Google From"