<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  รวมรูปบรรยากาศการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>
เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>
 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4400132
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

เวที KM ศบพ.
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


KM ศบพ.กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "คู่มือการใช้ระบบอิเล็กทรอส์ในการปฏิบัติงาน"


KM ศบพ.กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 "คู่มือการประเมินค่างาน การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กรอ.


KM ศบพ.กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(Individual Developmwnt Plan : IDP)"
1. คู่มือ IDP
2. แบบ IDP 1 2 และ 3
3. สมรรถนะหลัก ตาม ว 27