<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571515
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
KM ศบพ.กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 "คู่มือการใช้ระบบอิเล็กทรอส์ในการปฏิบัติงาน"


KM ศบพ.กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 "คู่มือการประเมินค่างาน การกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กรอ.