<<ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวบไซต์ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล >> 
  โครงการฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ดูรายละเอียด >>

เวที KM ศบพ.
ดูรายละเอียด >>

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดูรายละเอียด >>

 

นางจุฬารัตน์ มณีเสถียรรัตนา
ผอ.ศบพ.กรอ.
ผู้เข้าชมลำดับที่ : 4571473
เริ่มต้น 19 ส.ค. 2554

Website ที่เกี่ยวข้อง

แผนที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม

แบบบรรยาลักษณะงาน (Job Description) ข้าราชการ กรอ.
ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • ผู้เชี่ยวชาญ
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน (ตสน.)
 • ศูนย์บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ศบพ.)
 • สำนักงานเลขานุการกรม (สล.)
 • กองกฎหมาย (กม.)
 • กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 (กร.1)
 • กองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 (กร.2)
 • กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม (กกอ.)
 • กองบริหารจัดการวัตถุอันตราย (กวอ.)
 • กองพัฒนาระบบมาตรฐานงานกำกับโรงงาน (กมร.)
 • กองพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (กอน.)
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กย.)
 • กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน (กวภ.)
 • กองส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตและพื้นที่อุตสาหกรรม (กทพ.)
 • กองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน (กปภ.)
 • กองส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมโรงงาน (กทส.)
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศส.)
 • สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง (สจก.)

 •