ประกาศรายชื่อโรงงานทีได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรมประจำปี 2553-2555
  รายงานการลักลอบทิ้งน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรม
  สรุปผลประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว
  เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2554 : Eco Innovation and Solution 2011 ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2554
  ประกาศรายชื่อโรงงานที่ได้รับตราสัญลักษณ์มาตรฐานโรงงานจัดการกากอุตสาหกรรม ประจำปี 2553
  เอกสารประกอบการสัมมนาการขออนุญาตนำกากออกนอกโรงงาน โดยกรอ.18/1/2553
  รายงานการลักลอบทิ้งน้ำเสีย สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรม
  สรุปผลประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำมันหล่อลื่นใช้แล้ว
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ส่งรายงานประจำปี 2551 (สก.3,4,5)