ค้นหาข้อมูลโรงงาน
เลขทะเบียนโรงงาน จำพวก
ชื่อโรงงาน 
ชื่อผู้ประกอบกิจการ
รหัสประเภทโรงงาน ประเภท TSIC   ประเภท ISIC 
ประกอบกิจการ
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต  จังหวัด 

 
หมายเหตุ
วิธีการค้นหา : ให้ใส่เงื่อนไขบางส่วนของข้อมูลโรงงานที่ต้องการค้นหาในช่องสำหรับเติมข้อมูล แล้วกดปุ่ม "ค้นหาข้อมูล"

ตัวอย่างเช่น
 ถ้าต้องการโรงงานทั้งหมดในจังหวัดอ่างทอง ให้ใส่ "อ่างทอง"
 แต่ถ้าต้องการโรงงานสีฝัดหรือขัดข้าวในจังหวัดอ่างทองให้ใส่ "00901" ในช่อง ประเภทโรงงาน และใส่ "อ่างทอง" ในช่องจังหวัดด้วย ควรใส่เงื่อนไขให้มากในขอบเขตที่ต้องการเพื่อความกระชับของข้อมูล
ท่านสามารถดูรหัส "ประเภทโรงงาน" ได้จาก  บัญชีประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
และสามารถดูรหัส "TSIC" ได้จาก  ประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรม
หากต้องการเคลียร์ข้อมูลที่มีการป้อนไว้แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ยกเลิก"
 หากต้องการดูแผนที่ภาพรวม ผลลัพธ์การค้นหาต้องน้อยกว่า 250 โรงงาน ซึ่งต้องกำหนดเงื่อนไขในการค้นหาให้มากขึ้น เช่น โรงงานในจังหวัดชลบุรี และจำพวก 2 ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่น้อยกว่า 250 โรงงาน ปุ่ม "GPS" จึงจะปรากฎด้านล่างของผลลัพธ์ทั้งหมด