| หน้าแรก  | KM-Radio
KM-DIW   จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
เริ่มนับ 1 ก.ค. พ.ศ. 2565 
สารคดี ชุด "กรอ. มองรอบทิศ คิดรอบด้าน งานรอบรู้ภายใต้โครงการรักในหลวงห่วงความปลอดภัย ร้อยดวงใจอุตสาหกรรมไทยตามรอยพ่อ"
ลำดับที่ ชื่อตอน
001 สารคดี ตอนที่ 1
002 สารคดี ตอนที่ 2
003 สารคดี ตอนที่ 3
004 สารคดี ตอนที่ 4
005 สารคดี ตอนที่ 5
006 กรมโรงงานชุดรอยยิ้ม_03
007 กรมโรงงานชุดสามสามัคคี_04